Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Chuyển đổi định dạng dgn sang dwg

# Sửa File C:\WIN32APP\ustation\tables\dwg\DWGFONT.TBL
#Font file font number mapping table (cho bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000)
#Format: [Acad font file name (.shx)][SP, TAB][Ustn font Number]
txt 1
monotxt 1
romanc 2
romans 3
romant 7
italicc 23
italict 23
greeks 26
greekc 26
CHAR_EAST_FONT 127
vhArial 184
vhArialb 185
vhAriabi 187
vhAriali 186
vhAvan 202
vhAvanb 203
vhAvanbi 205
vhAvani 204
vhBahab 178
vhCentn 210
vhCentb 211
vhCentbi 213
vhCenti 212
vhClare 219
vhCour 197
vhExotic 221
vhHels 176
vhTime 192
vhTimeb 193
vhTimebi 195
vhTimei 194
vnArial 180
vnArialb 181
vnAriabi 183
vnAriali 182
vnAvan 198
vnAvanb 199
vnAvani 201
vnAvani 200
vnBahab 177
vnCentn 206
vnCentb 207
vnCentbi 209
vnCenti 208
vnClare 218
vnCour 196
vnExotic 220
vnHelvs 175
vnTime 188
vnTimeb 189
vnTimebi 191
vnTimei 190
vnUniv 214
vnUniv 215
vnUniv 217
vnUniv 216
#---Kết thúc file---
Sử dụng file trên khi chuyển đổi qua dwg sẽ được các text style tương ứng.
Lúc này hãy thay font cho từng style là được. Tuy nhiên, để làm việc này một cách nhanh chóng xin hãy làm theo cách sau:
1. Mở từng file *.dwg vừa chuyển đổi
2. Paste đoạn script này vào command:
(command "style" "vhArial" "vhArial.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhArialb" "vhArialb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhAriabi" "vhAriabi.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhAriali" "vhAriali.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhAvan" "vhAvan.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhAvanb" "vhAvanb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhAvanbi" "vhAvanbi.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhAvani" "vhAvani.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhBahab" "vhBahab.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhCentn" "vhCentn.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhCentb" "vhCentb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhCentbi" "vhCentbi.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhCenti" "vhCenti.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhClare" "vhClare.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhCour" "vhCour.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhExotic" "vhExotic.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhHels" "vhHels.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhTime" "vhTime.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhTimeb" "vhTimeb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhTimebi" "vhTimebi.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vhTimei" "vhTimei.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnArial" "vnArial.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnArialb" "vnArialb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnAriabi" "vnAriabi.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnAriali" "vnAriali.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnAvan" "vnAvan.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnAvanb" "vnAvanb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnAvani" "vnAvani.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnAvani" "vnAvani.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnBahab" "vnBahab.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnCentn" "vnCentn.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnCentb" "vnCentb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnCentbi" "vnCentbi.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnCenti" "vnCenti.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnClare" "vnClare.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnCour" "vnCour.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnExotic" "vnExotic.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnHelvs" "vnHelvs.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnTime" "vnTime.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnTimeb" "vnTimeb.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnTimebi" "vnTimebi.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnTimei" "vnTimei.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnUniv" "vnUniv.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnUniv" "vnUniv.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnUniv" "vnUniv.ttf" "" "" "" "" "")
(command "style" "vnUniv" "vnUniv.ttf" "" "" "" "" "")

1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa